zdravstvena knjižica

Poigravanje građaninom

Kvalitet rada službe se meri time da građanin što brže i što lakše ostvari potrebu, stoga su kratke i efikasne procedure objektivan i najvidjiviji pokazatelj koliko pružaoci vode računa o korisiniku usluga.