privatni fakulteti

"Da se privatni fakulteti izjednače sa državnim"

Pet privatnih univerziteta potpisalo je danas Deklaraciju o unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji i naglasilo "da se do kvalitetnog obrazovanja može doći slobodnom konkurencijom i izjednačavanjem privatnih i državnih univerziteta".

Državno vs privatno

Iako zna da danas svako može da bira kako će da diplomira, Diplomac nije to učinio da bi se krio iza diploma, već da bi stao ispred njih.