Novi Sad
20.05.2022.
12:14 > 19:26
U sklopu serije tekstova o klimatskim promenama Pokreta gorana Novog Sada u okviru projekta "Zelene inicijative za zeleni Novi Sad", pred vama je tekst o značaju zelenih površina u gradu.