Od danas podnošenje zahteva za besplatan boravak u vrtićima

Roditelji dece koja ostvaruju prava na besplatan boravak u vrtićima "Radosnog detinjstva" zahteve će moći da podnesu od ponedeljka, 1. avgusta.

Papire će primati u prostorijama "Radosnog detinjstva", u Ulici Pavla Simića br. 9 od 1. do 31. avgusta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a sredom od 8 do 17 časova.

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom pravo na besplatan boravak deteta u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" može da ostvari roditelj, staratelj, odnosno hranitelj deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu socijalnu pomoć, deteta trećeg i svakog narednog reda rođenja istog roditelja, deteta bez roditeljskog staranja i deteta sa smetnjama u razvoju.

Pravo na besplatan boravak ostvaruje se od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Potrebni obrasci kao i sva obaveštenja moguće je dobiti u Službi socijalne zaštite telefonom na broj 420-439.

Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na besplatan boravak važi do 31. avgusta.

Ostalo iz kategorije Novi Sad - Servisne informacije