Zbog biciklističke trke u subotu i nedelju promena trasa velikog broja linija GSP-a

Zbog biciklističke trke "Gran fondo Novi Sad 2024" u subotu i nedelju će biti promenjena trasa kretanja većeg broja linija autobusa.
Zbog biciklističke trke u subotu i nedelju promena trasa velikog broja linija GSP-a
Foto: 021.rs
Kako su najavili iz GSP-a u subotu se menja trasa kretanja linija 3, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64 i 69, dok će u nedelju izmene odnositi na linije 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9a, 12, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 84.
 
U subotu 15.juna planirano su sledeće izemene:
 
Linija 3
 
Smer sa Detelinare 
 
Od raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi će skretati desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, zatim desno u Ulicu Vojvođanskih brigada, levo u Sutjesku ulica, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije, levo na Trg neznanog junaka do Varadinskog mosta i dalje će nastavljati redovnom trasom kretanja (preko Varadinskog mosta).
 
Smer iz Petrovaradina 
 
Autobusi će sa Varadinskog mosta skretati desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavljati ravo Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, levo na Bulevar Mihajla Pupina i dalje saobraćati redovnom trasom.
 
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija. 
Linija 6
 
Smer iz Adica 
 
Od raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi će skretati desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, zatim desno u Ulicu Vojvođanskih brigada, levo u Sutjeska ulicu, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije, levo na Trg neznanog junaka do Varadinskog mosta i dalje će nastavljati redovnom trasom (preko Varadinskog mosta).
 
Smer sa Podbare 
 
Autobusi će od raskrsnice Beogradskog keja i Trga neznanog junaka saobraćati pravo Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, levo na Bulevar Mihajla Pupina i dalje nastavljati redovnom trasom.
 
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija.
 
Linije 9 i 9A
 
Smer iz Petrovaradina 
 
Autobusi će sa Varadinskog mosta skretati desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavljati pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalje saobraćati redovnom trasom.
 
Smer sa Novog naselja 
 
Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi će saobraćati pravo Bulevarom cara Lazara, nastavljati Kejom žrtava racije, skretati levo na Trg neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina i dalje nastavljati redovnom trasom (preko Varadinskog mosta).
 
Pored postojećih stajališta drugih linija koristiće i privremeno stahalište na Bulevaru cara Lazara ispred Tehnološkog fakulteta i na uglu Keju Žartava Racije i Maksima Gorkog u smeru ka Varadinskom mostu.
 
Linije 60, 61, 62, 63, 64 i 69
 
Smer iz Novog Sada 
 
Od raskrsnice Ulica Maksima Gorkog i Stražilovske ulice autobusi će saobraćati pravo Ulicom Maksima Gorkog, skretati levo na Kej žrtava racije, levo na Trg neznanog junaka do Varadinskog mosta i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja (preko Varadinskog mosta).
 
Smer iz mesta 
 
Autobusi će sa Varadinskog mosta skretati desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavljati pravo Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja i dalje saobraćati redovnom trasom .
 
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija.
U nedelju 16. juna , izmene trasa linija GSP-a zbog biciklističek trke će izgledati ovako: 
 
Linije 1 i 8:
 
Smer sa Klise 
 
Autobusi će iz Uspenske ulice skretati desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo na Bulevar cara Lazara, desno u Fruškogorsku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
 
Smer sa Limana 
 
Autobusi će iz Fruškogorske ulice skretati levo na kružnom toku na Bulevaru cara Lazara, desno na Bulevar oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
 
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija.
 
Linija 3 
 
Smer sa Detelinare 
 
Autobusi od Uspenske ulice skreću desno u Jevrejsku, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije, nastavljaju pravo Beogradskim kejom, skreću levo na drumsko-železnički most i Reljkovićevom ulicom dolaziće do raskrsnice sa Preradovićevom ulicom gde će skretati levo i dalje saobraćati redovnom trasom kretanja.
 
Smer iz Petrovaradina 
 
Iz Preradovićeve ulice autobusi će skretati desno u Reljkovićevu ulicu, saobraćati preko drumsko-železničkog mosta i skretati desno ka Beogradskom keju, nastavljati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
 
Pored postojećih stajališta drugih linija koristiće se i privremena stajališta u Reljkovićevoj ulici kod brojeva 39 i 42a i u Preradovićevoj ulici naspram broja 47. 
 
Linija 4  
 
Smer sa Železničke stanice
 
Autobusi će od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Futoške ulice nastavljati pravo  Bulevarom oslobođenja, skretati levo na Bulevar cara Lazara, desno u Fruškogorsku ulicu i dalje saobraćati redovnom trasom kretanja.
 
Smer sa Limana 
 
Autobusi će iz Fruškogorske ulice na kružnom toku skretati levo na Bulevar cara Lazara, desno na Bulevar oslobođenja i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija.
 
Linija 6 
 
Smer sa Podbare 
 
Autobusi će saobraćati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja, levo u Futošku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
 
Smer iz Adica 
 
Od raskrsnice Futoške ulice i Bulevara oslobođenja autobusi će skretati desno na Bulevar oslobođenja, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija.
 
Linije 9 i 9a 
 
Smer sa Novog naselja 
 
Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi će saobraćati pravo Bulevarom cara Lazara, Kejom žrtava racije i Beogradskim kejom, skretati levo na drumsko-železnički most, nastavljati Reljkovićevom ulicom i dalje redovnim trasama.
 
Smer iz Petrovaradina 
 
Od raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve ulice autobusi će saobraćati desno Reljkovićevom ulicom, zatim preko drumsko-železničkog mosta, skretati desno ka Beogradskom keju, nastavljati Kejom žrtava racije, Bulevarom cara Lazara i dalje redovnim trasama.
 
Pored postojećih stajališta drugih linija koristiće se i privremeno stajalište na Bulevaru cara Lazara ispred Tehnološkog fakulteta, na uglu Keju Žartava Racije i Maksima Gorkog u smeru ka Varadinskom mostu, u Reljkovićevoj ulici kod brojeva 39 i 42a i u Preradovićevoj ulici naspram broja 47. 
 
Linija 12  
 
Smer iz Centra 
 
Autobusi će iz Uspenske ulice skretati desno u Jevrejsku ulicu, skretati levo na Bulevar oslobođenja i dalje nastavljati redovnom trasom.
 
Smer sa Telepa 
 
Autobusi će od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog nastavljati pravo Bulevarom oslobođenja, skretati desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
Na izmenjenom delu trase koristiće redovna stajališta.
Linije 60, 61, 62, 63, 64 
 
Smer iz Novog Sada 
 
Od raskrsnice Ulice Maksima Gorkog i Stražilovske ulice, autobusi će saobraćati pravo Ulicom Maksima Gorkog, skretati levo na Kej žrtava racije, nastavljati pravo  Beogradskim kejom, skretati levo na drumsko-železnički most, produžavati Reljkovićevom ulicom i dalje nastavljati redovnim trasama.
 
Smer iz Petrovaradina 
 
Od raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve ulice autobusi će saobraćati Reljkovićevom ulicom, preko drumsko-železničkog mosta, skretati desno ka Beogradskom kejom, produžavati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog i dalje nastavljati redovnom trasom.
 
Na izmenjenom delu trase koristiće se privremena stajališta u Reljkovićevoj ulici kod brojeva 39 i 42a i u Preradovićevoj ulici naspram broja 47, kao i na Keju žrtava Racije 
 
Linija 68 
 
U delu kroz Sremsku Kamenicu izmena trase trajaće od 09:00 do 13:30 časova.
 
Smer iz Novog Sada 
 
Na raskrsnici Železničke i Sedme vojvođanske brigade u Sremskoj Kamenici autobusi će skretati levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara, desno na Paragovski put do okretnice „Vojinovo“. 
Pored postojećih stajališta drugih linija koristiće se i privremeno stajalište u Ulici Lole Ribara preko puta broja 81.
 
Smer za Novi Sad 
 
Od okretnice "Vojinovo" autobusi će skretati desno na Paragovski put, levo u Ulicu Lole Ribara, desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
Pored postojećih stajališta drugih linija koristiće se i privremeno stajalište u Ulici Lole Ribara preko puta broja 83.
 
Linija 69
 
Izmena dela trase kroz Petrovaradin trajaće tokom celog dana, a kroz Sremsku Kamenicu od 09:00 do 13:30 časova.
 
Smer iz Novog Sada 
 
Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi će saobraćati pravo  Bulevarom oslobođenja, preko Mosta slobode, skretati desno na petlju Mišeluk do sledeće raskrsnice gde će skretati levo na Put doktora Goldmana do kružnog toka, desno u Ulicu Moše Pijade, levo u Ulicu Majora Tepića i dalje nastavljati redovnom trasom.
 
Smer iz Sremske Kamenice 
 
Od raskrsnice Ulice Majora Tepića i Ulice Moše Pijade autobusi će skretati desno do kružnog toka i na trećem izlazu iz kružnog toka na Put doktora Goldmana, saobraćati petljom Mišeluk do Mosta slobode i dalje preko Mosta slobode,  Bulevarom oslobođenja  do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom.
 
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija.
 
Linije 72, 73, 74 
 
Autobusi u delu kroz Sremsku Kamenicu menjaju trase kretanja u periodu od 09:00 do 13:30 časova.
 
Smer iz Novog Sada 
 
Na raskrsnici Železničke ulice i Sedme vojvođanske brigade u Sremskoj Kamenici autobusi će skretati levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja. 
Na izmenjenom delu trase kostitiće se privremeno stajalište u Ulici Lole Ribara preko puta broja 81. 
 
Smer za Novi Sad 
 
Na raskrsnici Ulice Lole Ribara i Sedme vojvođanske brigade autobusi će skretati desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
Na izmenjenom delu trase kostitiće se privremeno stajalište u Ulici Lole Ribara ispred broja 83. 
 
Linija 86 
 
Autobusi neće saobraćati u periodu od 09:00 do 13:30 časova.
 
Smer iz Novog Sada 
 
Na raskrsnici Mišeluk petlja i Put doktora Goldmana autobusi će skretati levo na Put doktora Goldmana do kružnog toka, desno u Ulicu Moše Pijade, zatim u Železničku ulicu, levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara, levo na Paragovski put i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja. 
 
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija i privremeno stajalište u Ulici Lole Ribara prekoputa broja 81. 
 
Smer za Novi Sad 
 
Na raskrsnici Paragovski put i Ulica Lole Ribara autobusi će skretati desno Ulicu Lole Ribara, desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu, zatim u Ulicu Moše Pijade do kružnog toka, sa trećeg izlaza iz kružnog toka ulaziti na Put doktora Goldmana, zatim petljom Mišeluk do Mosta slobode i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
 
Na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta drugih linija i privremeno stajalište u Ulici Lole Ribara i ispred broja 83. 
 
Linije  71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84 
 
Autobusi neće saobraćati u periodu od 09:00 do 13:30 časova. 

Ostalo iz kategorije Novi Sad - Servisne informacije

Deo Detelinare bez tople vode

Deo Detelinare danas, 16. jula nema tople vode zbog sanacije havarije na vrelovodnoj mreži u Ulici Milenka Grčića 8.