FOTO: "Urbanizam" zbog projekta "Novi Sad na vodi" traži izmeštanje nasipa, "Vode Vojvodine" ne daju

Prepiska "Urbanizma" i "Voda Vojvodine" koju je objavio potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković, a koju je, kako tvrdi, dobio od uzbunjivača iz Gradske kuće, ukazuje na velika neslaganja ova dva preduzeća oko zakonitosti i pitanja odbrane od poplava u vezi sa najavljenim projektom "Novi Sad na vodi".
FOTO: "Urbanizam" zbog projekta "Novi Sad na vodi" traži izmeštanje nasipa, "Vode Vojvodine" ne daju
Foto: 021.rs
Kako je ranije najavio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a i kako se vidi iz prepiske dva preduzeća, prostor koji obuhvata Šodroš, brodogradilište i Ribarsko ostrvo, a koji Novosađani sada pretežno koriste za odmor, predviđen je za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa. Međutim, "Vode Vojvodine" ne dele entuzijazam gradonačelnika za izgradnju ovako kompleksnih objekata na delovima vodnog zemljišta i u neposrednoj blizini odbrane od poplava. 
 
U urgenciji koju je "Urbanizam" uputio "Vodama Vojvodine" zahteva se od ovog preduzeća da izda vodne uslove potrebne za izradu Generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine.
 
Međutim, kako je na vodnom zemljištu Dunava zabranjena izgradnja vikend, stambenih, privrednih i drugih objekata koji nisu u funkciji vodoprivrede, "Urbanizam" nije naišao na pozitivan odgovor u "Vodama Vojvodine".
 
 
U "Urbanizmu" su naveli da su promene koje planiraju u nameni neznatne, odnosno da će se u zoni uticaja vodnog puta promeniti "samo" pet kilometara u svrhu proširenja građevinskog zemljišta, a da će se najznačajnije izmene obavljati u zonama sa režimom zaštite trećeg stepena. "Urbanizam" je predložio i izgradnju nove odbrambene linije grada na delu južnog Telepa, Kameničke ade i brodogradilišta, odnosno izmeštanje postojećeg nasipa. 
 
S druge strane, u "Vodama Vojvodine" smatraju da bi stepen zaštite trebalo povećati, ali ne tako što će se izmestiti nasip, već tako što će se ojačati postojeći. Rizici koje su "Vode Vojvodine" predvidele ukljlučuju ugrožavanje stabilnosti vodnih objekata, ometanje proticanja vode i leda, ugrožavanje stabilnosti zaštitnih objekata i ugrožavanje vodnog režima.
 
Kako je navedeno u mišljenju Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi", na "Hidrološku studiju vodotoka Dunava sa hidrografskim podacima za potrebe izrade Plana generalne regulacije na levoj obali Dunava u Novom Sadu" koju je izradio "Vojvodinaprojekt", za izradu studije korišćen je nedovoljan fond podataka, pa se, samim tim, rezultati ne mogu smatrati pouzdanim. 
 
Zaključak je da bi trebalo ispitati problematiku uticaja planiranih objekata na površinske i podzemne vode, kao i uticaj vode, leda i nanosa na buduće objekte.
 
 
U odgovoru "Voda Vojvodine" upućenom "Urbanizmu" navedeno je i da bi za izdavanje dozvole za ovaj projekat bila potrebna promena zakona, odnosno donošenje leks specijalisa, što ne bi bio prvi put da vlast koristi ovaj metod da izbegne poteškoće u ostvarivanju svojih planova. Tako je 2015. godine usvojen ovakav zakon za izgradnju "Beograda na vodi" kako bi se regulisao postupak eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole. 
 
 
DANS: Polemika dva preduzeća nada da će se proces vratiti u okrilje struke
 
Rasprava "Voda Vojvodine" i "Urbanizma" daje nadu da će se ovaj proces vratiti u okrilje struke, smatraju u Društvu arhitekata Novog Sada (DANS).
 
"Za ovako ozbiljne teme, kao što je zaštita od poplava, pritisak ne sme da bude na pojedincima zaposlenim u javnim preduzećima, koji svojim potpisom treba da izvrše direktive 's vrha'. Ovakve odluke prevazilaze uobičajne birokratske procese i svi moraju da budu svesni svoje odgovornosti ne samo za današnje, već i za generacije koje će živeti u ovom gradu. Zato napominjemo, još jednom, da se ceo projekat tzv. 'Novog Sada na vodi' mora voditi principima stručnosti, transparentnosti i zaštitom javnog interesa", kažu za 021 u DANS-u.
 
 
Rok za sazivanje zbora istekao, građani "u mraku"
 
Grupa građana zatražila je pre mesec dana da se sazove zbor građana na kojem bi se raspravljalo o investitorsko-urbanističkom projektu "Novi Sad na vodi" i ta inicijativa podneta je Mesnoj zajednici "Ostrvo". Međutim zbor, ni nakon isteka roka, nije sazvan.
 
Pisac i istoričar umetnosti (Novi) Nebojša Milenković, koji je u ime građana podneo zahtev za sazivanje zbora, kaže za 021 da mu je žao što do zbora nije došlo, jer je ideja tog okupljanja "sve suprotno od onog što gradonačelnik Vučević tumači".
 
"Ideja je bila da mi kao građani pokažemo zaintersovanost za grad u kome živimo i u tom kontekstu ideja je bila da Grad građane vidi kao partnere, a ne kao neprijatelje. Na neki način želeli smo da oslobodimo i samog gradonačelnika straha od građana, jer je očigledno da se do sada nije susretao sa građanima koji misle različito od njega, a sa njim žele da razgovaraju. Mi želimo da ga ohrabrimo da izađe iz ralja investitorskog urbanizma i da zapravo bude prvi gradonačelnik u poslednjih tridesetak godina koji je uspeo da odoli urbanizmu po meri investitora", kaže Milenković i dodaje da se Novi Sad u poslednjih nekoliko godina razvija uprkos, a često i u inat građanima. 
 
Problem je, kaže, što i kada Grad izađe sa planovima i kada planovi budu podložni javnoj raspravi, oni imaju zadatak da ti planovi moraju da prođu. 
 
"Mi smo želeli da pre nego što planovi prođu kažemo šta o tome mislimo. Zaista mislim da to nije ideja sa kojom se treba obračunavati na način na koji je to do sada činio gradonačelnik, jer ako grad ne pripada svojim građanima, onda možemo da se pitamo čiji je naš grad, čiji je on postao", ocenjuje Milenković. 
 
Kako navodi, vlast priča da se građani bune, a da još ni ne znaju šta će tamo biti sagrađeno, ali upravo to je, po njemu, problem. 
 
"Naša dosadašnja iskustva sa novosadskim urbanistima nam ne daju razlog da imamo blanko poverenje u namere vlasti. A reka, pravo na svetlost, na vodu jesu kolektivna prava. U tom kontekstu, ovo je važan trenutak u urbanizmu Novog Sada. Taj prostor priobalja bi zaista mogao postati naš Central park, u kom bi naš grad i doslovno i metaforički mogao prodisati", zaključuje Milenković.
 
 
Novaković: Pozivam Novosađane da se pobune!

Šef Gradskog odbora Narodne stranke Borislav Novaković pozvao je Novosađane da se pobune i ne dozvole da se realizuje ideja "Novog Sada na vodi", odnosno da se 160 hektara Ribarskog ostrva i Kameničke ade (Šodroša) pretvore u građevinsku zonu. On je napomenuo da se time ne samo sužava korito Dunava i povećava opasnost od poplava, nego i uništavaju desetine hektara šuma i obale reke, jedne od poslednjih zelenih oaza u Novom Sadu.
 
Predstavljajući dokumenta koja je dobio od, kako je naveo, uzbunjivača iz Gradske kuće, a koja pokazuju da su "Vode Vojvodine" odbile da daju saglasnost "Urbanizmu" na nacrt Generalnog urbanističkog plana (GUP) Novog Sada do 2030. godine kojim bi se nasip pomerio za 600 metara u korito reke, Novaković je ocenio da iza svega stoji korupcija i optužio gradonačelnika Miloša Vučevića za to.
 
Novaković je objasnio da Vučević želi da uđe u korito reke i gradnjom četiri i po kilometra betonskog- zemljanog nasipa preko Kameničke ade i betonskog nasipa oko Brodogradilišta i dela Ribarskog ostrva dođe do 160 hektara koji bi se pretvorili u građevinsko zemljište, od čega već 3,7 hektara koristi Galens. Novaković kaže da su Vučevićevi potezi koruptivni jer pokušava da omogući privatnoj firmi Galens da sagradi stambene zgrade, iako prema zakonu nije dozvoljeno u koritu reke zidati trajne objekte. Kako je objasnio, gradnjom novog nasipa, koji bi platili građani, ušlo bi se u sadašnje korito Dunava i taj prostor bi bio onda bio iza nasipa i postao bi građevinsko zemljište.

"Pozivam Novosađane na pobunu! Pozivam ih na protest! Pozivam građane da budu budni, da kada bude urađen urbanistički plan i kada se bude videla spratnost i gde u koritu reke hoće da zidaju zgrade, da izađu na protest! Pozivam ih da aktivno učestvuju u politici, da ne dozvole da gradonačelnik Novog Sada sa njegovom kompanijom Galens to sprovede", naveo je Novaković.
 


Novaković je, obraćajući se medijima ispod prozora Gradske kuće, gde je kancelarija gradonačelnika Novog Sada, dodao da prostor Šodroša i Ribarca mora da ostane kako je i planiran svih proteklih decenija, a to je rekreativno-turistička zona sa sportskim objektima, vikendicama, marinom i sličnim objektima, a ne građevinski reon sa višespratnicama.
 
On je napomenuo da će oduzimanje 160 hekatara rečnog korita značiti da će korito Dunava biti još više suženo u slučaju poplava, uz podsećanje da smo 2006, 2010. i 2013. godine imali vodostaje na skoro stogodišnjem nivou i da su svi ovi delovi bili pod vodom od nekoliko metara. Novaković je rekao da ako se uradi što predlaže Grad, postavlja se pitanje kako kontrolisati dodatne pritiske velike količine vode na nasipe.
 
Šef Gradskog odbora Narodne stranke kaže da je među dokumentima koje je dostavio javnosti i nalaz Instituta "Jaroslav Černi" gde su stručnjaci jasno rekli da ne mogu da daju saglasnost na predlog da se pomeri nasip 500 metara u korito reke jer nisu urađene analize i proračuni šta će se dešavati ako se suzi korito zbog opasnosti od poplava.
 
Novaković je ponovio i da ima saznanja da gradonačelnik Miloš Vučević pokušava preko SNS da izdejstvuje da se smeni direktor "Voda Vojvodine" Slavko Vrndžić, inače član ove stranke, kako bi na njegovo mesto došao zamenik gradonačelnika Srđan Kružević i time dobio pozitivno mišljenje ovog preduzeća da se dozvoli zauzimanje korita reke.
 
Naveo je i da postoje informacije da mimo ove smene ima pritisaka da se preko republičkih organa izdejstvuju dozvole da se pomeri nasip kako bi se gradilo "Podunavlje", kako aktuelna vlast zove "Novi Sad na vodi", uz mogućnost da se čak donese i leks specijalis, kojim bi se prešlo preko zakonskih prepreka da se Kamenička ada i Ribarsko ostrvo pretvore u građevinske zone. Prvi čovek novosadskog odbora Narodne stranke je naveo i da je vrlo zanimljivo da se u nacrtu GUP-a ne spominje novi most u nastavku Bulevara Evrope koji bi trebalo da ide baš preko dela Kameničke ade i Ribarskog ostrva gde Galensu žele da omoguće gradnju stambenih zgrada.
 
 
SNS: Manipulacija građanima pred izbore
 
Na današnje tvrdnje Borislava Novakovića reagovao je Gradski odbor Srpske napredne stranke optužujući ga da iznosi lažne podatke u vezi sa uređenjem priobalja.

"Građani Novog Sada treba da znaju da uređenje priobalja ne podrazumeva nikakvo nelegalno rušenje, već izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa, parkova, drvoreda, travnjaka, sportskih terena, savremene marine, a pre toga uklanjanje velikog broja divljih deponija. Iznošenje prepiske između "Urbanizma" i "Vode Vojvodine" je još jedan pokušaj manipulacije građanima pred izbore. Upravo "Urbanizam" i "Vode Vojvodine" rade na tome da sve bude urađeno u skladu sa Zakonom, a Novaković medijima pokazuje samo deo Uredbe koju citiraju stručnjaci iz "Voda Vojvodine", što daje potpuno iskrivljenu sliku o celom slučaju. Borislav Novaković iznosi lažne podatke u vezi sa uređenjem priobalja kao što je iznosio i za Tržni centar "Promenada" za koji je tvrdio da će potonuti. "Promenada" ne samo da nije potonula, već je postala najposećenije mesto u Novom Sadu. Koliko su laži tek izrekli o uređenju Limanskog parka, koji ne samo da nije betoniran, nego sada ima više zelenila nego što je ikada imao. Strah od vučenja bukagija i dugogodišnje robije je razlog izmišljanja afera", navode novosadski naprednjaci.

Oni još dodaju da je Novaković medijima prikazao papire koji ne potiču iz Gradske kuće i, samim tim, nije mogao da mu ih dostavi nikakav uzbunjivač.
 
Vučević još prošle godine najavio poslovno-stambeni kompleks
 
Podsetimo, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević opisao je svoju viziju ovog projekta u martu prošle godine.
 
"Da danas taj prostor - kao što je radio London, kao što je radio Roterdam, kao što je radio Njujork i mnogi drugi gradovi, iskoristimo u jednom potpuno novom smislu, da dobijemo novi stambeno-poslovni kompleks", najavio je on tada zajedno sa direktorom preduzeća "Vode Vojvodine" koje sada, po njegovoj oceni, "koči razvoj grada".
 
"Nisam čuo nikakvu primedbu, nego vidim ćutanje i nedavanje mišljenja na pravne akte koji se utvrđuju. Zašto ćute, morate njih pitati. Ja sam ponovio i nije mi problem da kažem sto puta, neću dozvoliti da iko ucenjuje, niti usporava razvoj grada Novog Sada", naveo je Vučević. 
 
Međutim, primedbe "Voda Vojvodine" u objavljenoj prepisci sa "Urbanizmom" vrlo su jasne.
 
Vučević je zbog toga najavio i da će se za odobrenje obratiti višim instancama, odnosno resornom ministarstvu i zahtevati intervenciju države, te da neće dozvoliti da "ogroman turistički i ekološki potencijal grada stoji u mestu".
 
 
Inače, brodogradilište je kupila novosadska kompanija "Uni-Galens D.O.O." koja, prema podacima iz katastra, ima pravo korišćenja parcele broj 7382, na kojoj se nalazilo brodogradilište.
 
Podsetimo, potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković prethodno je pozvao tužilaštvo i policiju da "obrate pažnju" na projekat uređenja priobalja Novog Sada koji, prema njegovim rečima, gradonačelnik Miloš Vučević i brat predsednika Srbije Andrej Vučić pokušavaju da nameste kompaniji "Galens". Gradski odbor Srpske napredne stranke tada je odreagovao tako što je "loptu prebacio" na bivšu gradsku vlast, koja "ništa nije uradila na uređenju priobalja". Opširnije OVDE.
 

br.1 by Dragana Prica on Scribd

 
 
 
 

Kad ste već ovde...

Stotine hiljada vas svakodnevno se oslanja na 021 tragajući za istinom i objektivnim pristupom informisanju. Obavezali smo se da ćemo raditi u interesu javnosti sa uspostavljenim visokim standardima novinarske profesije i vi ste nam uzvratili ogromnim poverenjem. Vašu podršku sada možete i da konkretizujete. 021 je pokrenuo gift shop - Shopins.rs, a kupovinom nekog od zanimljivih artikala direktno podržavate rad redakcije 021. Svaki vaš doprinos, ma kako bio velik ili mali, dragocen je za našu budućnost. Jer pravo novinarstvo vredi.

Komentari 184

 • Stevan

  02.11.2020 18:59
  Novi Sad na vodi
  To zemljiste je javno dobro i trebalo bi da je svima dostupno.Ako je to tako,otkud tamo privatne vikendice, ciji vlasnici huskaju klince da nas spopadaju na ulici da potpisemo peticiju protiv Novog Sada na vodi.
  Usput pomenu Dodika ,Andreja itd. ,a oni i dalje uzivaju ,a mi raja ako hocemo tamo da se prosetamo moramo poneti stapinu da se odbranimo od njihovih keretina.
 • Ajmo botine

  25.02.2020 23:31
  Ajmo botine
  Botine kasnite xaxaxaxaxa
 • /

  22.02.2020 17:19
  /
  https://www.impulsportal.net/index.php/vijesti/22197-pocelo-rusenje-naselja-u-napulju-povezanog-s-mafijom?fbclid=IwAR1VL8INU5KeNvsyEmhCTEHf6r73KL4zTdcfzlua3gbntNhlFMn_AIcf_Bo

Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.

Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.

Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.

Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.

Napiši komentar


Preostalo 1500 karaktera

* Ova polja su obavezna

Ostalo iz kategorije Novi Sad - Vesti

Odžić: Ne postoji srpska Vojvodina

Gradonačelnik Miloš Vučević nedavno je najavio da će SNS inicirati da Novi Sad dobije spomenik nastajanju Vojvodine, što Vojvođanska partija ocenjuje kao nametanje karaktera "srpske Vojvodine".