demografija

Stanovništvo u Srbiji sve starije

Podaci o procenjenom broju stanovnika za 2022. godinu pokazuju da je u Srbiji prosečna starost žena 45,2 godine, a muškaraca 42,4, što je u obe kategorije za 1,1 godinu više u poređenju sa 2015.

Drugu godinu zaredom: Opao broj Kineza

Broj stanovnika u Kini pao je drugu godinu zaredom 2023, budući da su rekordno niska stopa nataliteta i talas smrtnosti od kovida19 ubrzali pad koji će imati duboke dugoročne posledice.

Kisić: Država je zaslužna za više beba

Ministarka Srbije za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić je na jednom skupu u Budimpešti rekla da su pozitivni trendovi u broju novorođenih beba u Srbiji rezultat populacionih mera države.