Rodoljub Šabić

Rio Tinto - tačka ili dve?

Nedavno je na jednom skupu održanom u Australiji ponovno aktuelizovana jedna tema za Srbiju i njenu javnost veoma neprijatna...

Ogledalo

"Ugovor o gradnji pruge Budimpešta-Beograd koji je proglasila za tajnu Vlada mora da stavi na uvid javnosti, odlučio je sud".

Cinična bezosećajnost

Žalosno je ali je istina da mi u Srbiji zapravo ne znamo koliko nam ljudi umire i koliko ih je umrlo od kovida.

Šabić: Posao tužioca nije da preti, već primenjuje zakon

Poverenik za informacije od javnog značaja primio je dopis Višeg jаvnog tužiocа u Beogrаdu, koji prema navodima poverenika Rodoljuba Šabića sаdrži "insinuаcije lišene bilo kаkvog činjeničnog ili prаvnog osnovа o tome dа je poverenik nаvodno počinio nekаkvo krivično delo i objektivno se može rаzumeti kаo pretnjа", zbog čega je upućen odgovor Republičkom javnom tužilaštvu.

Šabić: Agencija zaštitila podatke o poslovanju Malog

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je danas da Agencija za borbu protiv korupcije nije imala pravo da zaštiti podatke koji se tiču poslovanja i imovine gradonačelnika Beograda Siniše Malog, već isključivo podatke koji se tiču njegove ličnosti.