Rodoljub Šabić

79% ničega

Pre nekoliko dana, razgovarajući sa novinarima povodom sasvim druge teme, premijerka Srbije je "usput" obavestila javnost da je pozvala OEBS da povodom predstojećih izbora uputi misiju u Srbiju.

Crni biser iz sudske prakse

Bez obzira na naslov, ovaj tekst nema nikakve pretenzije da daje doprinos raspravi koja se decenijama unazad u pravnoj teoriji vodi o pitanju da li je sudska praksa izvor prava.

Zaborav vredan pažnje

Dok je pažnja javnosti usmerena na uzroke i posledice nedavnih tragičnih događaja na Vračaru i u Mladenovcu, gotovo sasvim neprimećeno promiču joj neke druge stvari koje je zaslužuju.

Mizeran potez

Evropsku asocijaciju univerziteta čini više od 800 univerziteta iz pedesetak evropskih zemalja.

Saopštenje

Tužilaštvo se upustilo u neodgovoran i nedostojan pokušaj da insinuiranjem zastraši advokata ili javnost.

Rio Tinto - tačka ili dve?

Nedavno je na jednom skupu održanom u Australiji ponovno aktuelizovana jedna tema za Srbiju i njenu javnost veoma neprijatna...