cene

U Srbiji plate balkanske, a cene evropske

Iako se po nivou bruto domaćeg proizvoda po stanovniku Srbija nalazi skoro na začelju Evrope, cene koje naši potrošači plaćaju za neke proizvode su na nivou EU ili čak veće od njih.