mortalitet

Rast prodaje pelena za odrasle noćna mora bankara

Zemlje u razvoju suočene su sa onom vrstom disbalansa u sastavu stanovništva koji je pogodio Japan, gde se pelene za odrasle prodaju više od pelena za bebe jer posledice sve manjeg nataliteta prete da postanu kočnica za najbrže rastuće privrede na svetu.