savet evrope

Verifikovani mandati srpskoj delegaciji u SE

Potpredsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Aleksandra Đurović potvrdila je danas da su mandati srpskoj delegaciji u toj skupštini verifikovani i da od danas, srpska delegacija normalno nastavlja svoj rad u punom kapacitetu sa svim pravima koja joj pripadaju u Skupštini SE.