Ovo je GUP zbog kog se klečalo na ljudima: Novi Sad na vodi i vizija jednog grada

Generalni urbanistički plan Novog Sada do 2030. godine usvojen je na današnjoj sednici Skupštine Grada, a fotografije sukoba tokom protesta izazvale su brojne reakcije i postale tema dana.
Ovo je GUP zbog kog se klečalo na ljudima: Novi Sad na vodi i vizija jednog grada
Foto: 021.rs
Za GUP su glasala 63 odbornika, četiri su bila protiv, dok nije bilo onih koji su uzdržani.
Ceo dokument - Predlog generalnog urbanističkog plana Grada Novog Sada do 2030. godine dostupan je za građane, a možete ga pogledati u prilogu. 
 
GUP je usvojila aktuelna vlast, koju predvodi Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima. Protiv ovog urbanističkog dokumenta bili su odbornici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije. Usvajanju GUP-a prethodila je rasprava koja je trajala gotovo dva sata. 
 
Duže izlaganje imao je i direktor "Urbanizam" Dušan Miladinović, čijim je predstavljanjem dokumenta započeta rasprava o dokumentu. 
 
Miladinović je ukazao na neke od najvažnijih stavki Generalnog urbanističkog plana, poručujući da "savremeni grad ne podnosi trajna i isključiva rešenja već prilagodljiva, uključiva i promenljiva, zasnovana na održivom razvoju".
 
"Ovakvim rešenjima Novi Sad se suočava sa izazovima budućnosti. Daje se nedvosmislena vizija i principi od kojih se ne sme odstupiti u daljem razvoju, ali sa fleksibilnim elementima za dalju razradu", poručio je Miladinović.
 
On je rekao da je površina građevinskog područja povećana sa 10.910 hektara na 11.456 hektara. Po njegovim rečima, uvećala se i obaveza ozelenjavanja prostora na kojima se gradi.
 
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević danas je pre početka sednice i usvajanja plana naveo da je GUP "apsolutno razvojan, dobro odmeren, koncipiran od strane struke, a ne od političkih aktivista".
 
"Niko neće uništiti grad, nikome ga ne predajemo, nego ga čuvamo", rekao je Vučević.
 
Po njegovim rečima, GUP će se dalje razrađivati kroz planove detaljne i generalne regulacije, te on predstavlja liniju kojom bi grad trebalo da se kreće kada je u pitanju urbanistički razvoj. On objašnjava zašto je GUP strateški dokument.
 
"Uzevši u obzir ključne strateške parametre, a to su pozitivna demografska kretanja u gradu, očuvanje i unapređenje životne sredine, materijalnih, duhovnih i kulturnih vrednosti našeg grada i stvaranje prostorno-planskih uslova za brži privredni razvoj grada u narednom periodu, može se reći da je ovo strateški dokument. On će dalje biti razrađen kroz planove detaljne regulacije i biće svojevrsna margina koja će trasirati dalji put urbanističkog razvoja Novog Sada. Prema podacima, koji su vrlo impresivni, naš grad će do 2030. godine narasti za oko 100.000 stanovnika, tako da su u skladu sa tim, po prvi put, predviđeni daleko stroži kriterijumi za izgradnju novih objekata u urbanim delovima, sa manjim stepenom zauzeća javne površine, sa još većim obavezama oko izgradnje parking mesta i naravno, po prvi put, mnogo preciznije je definisan minimalni nivo zelenih površina koje moraju biti zastupljene na svim parcelama gde se investira i gradi", istakao je gradonačelnik. 
 
Jedna od najspornijih tačaka GUP-a je i izgradnja takozvanog "Novog Sada na vodi". Portal 021.rs otkrio je početkom aprila kako bi okvirno mogao da izgleda čitav projekat, kao i da bi na prostoru Brodogradilišta moglo da bude izgrađeno desetak zgrada, među kojima su i one od 20 spratova. 
 
Novi Sad na vodi i vizija jednog grada
 
Nacrt GUP-a predstavljen je 10. januara, a prethodno je bio predstavljen medijima 27. decembra. Dan kasnije postavljen je na interent stranicu Urbanizma i postavljen u mesnim zajednicama na teritoriji Grada.
 
Od stvari koje se menjaju novim Planom, građane i aktiviste najviše je zabrinulo područje bivšeg brodogradilišta, koje je prethodno u vodnim uslovima "Voda Vojvodine" označeno i kao atraktivna lokacija za gradnju, a gde prava korišćenja ima Galens.
 
Kako je tada naveo Ekološki front Novi Sad "na planu se vidi namera urbanista da se na području Dunavca i Šodroša isprave prirodne linije obale, da se napravi betonska urbanizovana plaža kao na Štrandu i veslačka pravolinijska staza. Živi svet je isključen".
 
U GUP-u se navodi da će Novosađani promenom namene prostora brodogradilišta dobiti "kvalitetan izlazak na reku, sa raznovrsnim sportsko-turističkim sadržajima, dok će na prostoru starog brodogradilišta i sadašnje kasarne rečne flotile, biti formirani kompleksi sa stambenim i poslovnim sadržajima, okruženi javnim prostorima."
 
Dodaje se i da će se u okviru ovog dela grada nalaziti šetališta, ozelenjene površine i biciklističke staze, te da će ovaj prostor biti pristupačan svim građanima i postati novi urbani i socijalni kvalitet uređenja obale. U nacrtu GUP-a navodi se i da je realizacija tog projekta uslovljena dogradnjom nasipa, odnosno sistema odbrane od poplava. 
 
Obaloutvrda, odnosno nasip će biti pomeren, kako su i upozoravali brojni aktivisti. Direktor JP "Urbanizam" Dušan Miladinović, međutim, na javnoj prezentaciji je tvrdio da "hidrološka studija pokazuje da je nova obaloutvrda opravdana".
 
"U najkritičnijem momentu porast vode je tri do pet centimetara, što je zanemarljivo. Nikakvog štetnog uticaja nema", naveo je on.
 
U Planu piše da je reč o "neznatnim promenama u nameni" u zoni uticaja koridora vodnog puta na oko pet kvadratnih kilometara, zbog mogućeg proširenja građevinskih područja naselja. 
 
"Građevinsko zemljište povećaće se sa oko 152 km2 na oko 169 km2 (ili 9 %). Građevinska područja naselja određena su orijentaciono. Planirana gradnja pratećih sadržaja vodnog puta biće najvećim delom u okviru postojećih granica građevinskog područja naselja, dok će se izgradnja putne mreže vršiti pretežno na trasama postojećih lokalnih, šumskih i nekategorisanih puteva", stoji u planu.
 
 
Od zelenih površina koje se planiraju za očuvanje naveo je 68 hektara Majevice i više od 55 hektara Kameničke ade koja je proglašena za prirodno dobro, a za koju je prethodnim planom bilo predviđeno očuvanje 24 hektara. Radi se i plan parka kod stare ranžirne stanice, a u GUP je ubačeno i još 27 hektara na delu od Petrovaradina ka Bukovcu što će biti namenjeno za sportski park. Jedan deo severno od autoputa A4 trebalo bi da dobije 244 hektara zaštitnog zelenila.
 
Odbijeni prigovori građana
 
Na ovaj dokument građani su uložili prigovore, koji su i zvanično odbijeni.
 
Dokument sa više od 1.300 stranica gotovo je identičan onom koji se našao na javnim raspravama. Uvidom 021.rs u dokument, vidi se da je Komisija za planove odbila gotovo sve primedbe na tajnoj sednici, prihvatajući odluke urbanista.
 
Odbijanjem ovih prigovora omogućava se gradnja takozvanog Novog Sada na vodi, stambenog kompleksa uz obalu Dunavu, Šodroša i Ribarskog ostrva, na području "Brodogradilišta". Upravo na ovo se požalilo najviše građana, a svoje primedbe na GUP dalo je i Društvo arhitekata Novog Sada.
 
Ovim dokumentom se dozvoljava i gradnja u mnogim novosadskim kvartovima, pod plaštom "opštegradskih centara", što se našlo na udaru kritika da gradska vlast na taj način izlazi u susret investitorima. Iz predloga GUP-a vidi se i da su odbijeni prigovori građana na to da se smanjuju zelene površine u gradu, s obzirom na to da vlast tvrdi drugačije.
 
Osim građana, povlačenje urbanističkog dokumenta tražile su i opozicione stranke, nevladine organizacije, ekološki pokreti. Društvo arhitekata Novog Sada ukazalo je na niz problematičnih tačaka GUP-a, tražeći da se ponovi čitava procedura, uz uključivanje javnosti i struke u izradu plana. Njihove kritike mogu se sumirati u tvrdnji da GUP nema ni jednu validnu razvojnu viziju grada.
 
Samo predstavljanje plana je prošlo veoma burno, na javnim sednicama došlo je i do incidenata, a bilo je i prekida, nakon što su aktivisti upalili pirotehničko sredstvo i razvili transparent "GUP je glup". Kasnije, predstavnici "Urbanizma" su čitali primedbe, dok su građani pokušavali da ukažu na ono što smatraju problematičnim. 
 
Na kraju je farsična javna sednica održana, čitalo se stotina stranica teksta o odbijanju prigovora pred Komisijom za planove i tako satima.
Šta je predlagalo Društvo arhitekata Novog Sada?
 
Društvo arhitekata Novog Sada više puta je zatražilo povlačenje nacrta Generalnog urbanističkog plana sa dnevnog reda i izradu novog akta koji bi važio do 2040. umesto do 2030. godine.
 
Prema rečima člana Upravnog odbora DaNS-a Slobodana Jovića, ovo društvo se Generalnim urbanističkim planom Novog Sada detaljno bavi pet godina unazad. Na osnovu svega što su do sada mogli da sagledaju u proceduri donošenja, članovi DaNS-a došli su do zaključaka i ideja koje bi, prema njihovom mišljenju, gradski urbanisti trebalo da uzmu u obzir.
 
"Cilj svima bi trebalo da bude razvoj grada u interesu građana, a ne tržišta nekretnina i investitora. Veliki broj primedbi i reakcija na GUP, koji je suštinski samo jedan strateški dokument, pokazuje nam da postoje određeni problemi kojima se treba baviti. Kroz ideju 'Novog Sada na vodi' se Novi Sad i građani, na primer, uvlače u ogromna javna ulaganja kroz pomeranje linije odbrambenog nasipa oko brodogradilišta i na Kameničkoj adi, a to se sve radi, čini nam se, bez prethodnog ispitivanja ekonomske opravdanosti. Takođe, nema ni studija izvodljivosti, na koji način i zbog čega bismo određena javna sredstva ulagali u privatne investicije koje treba da donesu novi stambeni kompleks, a koje već imamo u gradu i nisu ni od kakvog suštinskog značaja po život građana. Priča o uređenju Kameničke ade je potpuno odvojena priča od brodogradilišta, voleo bih da se to tako posmatra - da nemamo tu zamenu teza jer mi ovde pričamo o javnim ulaganjima i pojasu brodogradilišta, o opravdanosti ulaganja javnog novca u potpuno privatnu investiciju", rekao je ranije Jović.
 
Proglasom u 10 tačaka, Društvo arhitekata Novog Sada skrenulo je tada pažnju nadležnima na nekoliko činjenica - pre svega, da Novi Sad već ima završene urbanističke celine koje ne bi trebalo dalje širiti i menjati, poput Malog Limana, Podgrađa, Limana, Starog Majura, Novog naselja, Stare detelinare, delova Satelita i delova Bulevara oslobođenja, a šta su još napomenuli, detaljnije čitajte OVDE.
 
Skupština grada danas je usvojila Generalni urbanistički plan Novog Sada zbog čega su protest organizovali ekološki aktivisti koji su uputili više od hiljadu primedbi na taj dokument. Tokom protesta došlo je do sukoba između pripadnika privatnog obezbeđenja i dela demonstranata. Nekoliko građana je povređeno, a neki od njih su i uhapšeni.

Teme

gup
 • Veka

  31.07.2022 09:34
  Stari planovi su bili bolji
  DA mostu, NE zgradama tamo gde je pi starim planovima trebalo da bude prostor za sport, rekreaciju i sl.
 • Bojan

  25.07.2022 12:00
  @Stručnjak

  Slušaj ovog patetičnog go*nara što bi da prehranjuje porodicu rušeći tuđ kraj... Pa što si je pravio kad ne možeš da nađeš pošten posao? Samo dođi, pa ćeš da vidiš šta je ispaštanje.
 • Pokojni Toza

  24.07.2022 21:21
  Uvek je bilo
  Nekako će biti i sad samo sreća moja pa ja to neću dočekati,ali moja deca....

Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.

Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.

Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.

Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.

Napiši komentar


Preostalo 1500 karaktera

* Ova polja su obavezna

Ostalo iz kategorije Novi Sad - Vesti