maloletnička delinkvencija

Mogu li roditelji da odgovaraju za nasilje dece?

Incident u kojem su dvanaestogodišnjaci zapalili beskućnika koji je preminuo potresao je javnost. Budući da su u pitanju deca koja nisu po zakonu krivično odgovorna, postavlja se pitanje mogu li u tom slučaju roditelji da odgovaraju, posebno ako se uzme u obzir da su deca u četiri ujutru bila na ulici.