ftn

Dva novosadska fakulteta među najbogatijima

Tri fakulteta sa najvećim prilivom novca u Srbiji su novosadski Fakultet tehničkih nauka (oko 3,3 milijardi dinara), beogradski Medicinski fakultet (oko 2,5 milijarde) i novosadski Prirodno-matematički fakultet (1,6 milijarde dinara).