Novosadske arhitekte o planu novog mosta: Traži se prevelika žrtva stanovnika duž Bulevara Evrope

Društvo arhitekata Novog Sada dostavilo je niz primedbi na urbanistički plan kojim se predviđa izgradnja mosta u predužetku Bulevara Evrope.
Novosadske arhitekte o planu novog mosta: Traži se prevelika žrtva stanovnika duž Bulevara Evrope
Foto: 021.rs

O mostu u produžetku Bulevara Evrope govori se već godinama unazad. Krajem 2019. godine gradonačelnik Miloš Vučević poručio je da je ovaj projekat prioritetan, najavivši da bi Novosađanima za najduže 10 godina bilo potrebno gotovo 90 minuta da pređu Most slobode i skrenu u Ulicu Narodnog fronta ili stignu do Bulevara cara Lazara. 

Priča o mostu počela je dodatno da se "zakuvava" 2021. godine, a saznalo se i da je procenjena vrednost radova 130 miliona evra.

Izgradnja mosta proglašena je projektom od nacionalnog značaja, što omogućuje direktno pregovaranje sa investitorima i izvođačima, bez redovnih procedura javnih nabavki. Tako je gradonačelnik u martu održao sastanak sa predstavnicima kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC), na kojem su dogovoreni detalji u vezi sa izgradnjom. Tada je i poručeno da će izgradnja četvrtog mosta u Novom Sadu početi krajem ove godine.
 
Sve je to rešeno i pre nego što je usvojen urbanistički plan kojim se precizira izgradnja ovog mosta, a koji je još uvek na uvidu. U međuvremenu, 021.rs je došao do hidrološke studije koju je uradio Fakultet tehničkih nauka, a u kojoj se navodi da izgradnja mosta neće dovesti u opasnost priobalje. Nasuprot tome, aktivisti su zabrinuti za ovaj projekat, o čemu možete da čitate OVDE.

 
Šta kaže plan
 
U Nacrtu urbanističkog plana ukazuje se na to da je most izuzetno značaj, povezujući levu i desnu obalu Novog Sada, ali i međunarodni put E-75 sa Fruškogorskim koridorom. Most će morati da ima minimalno dve saobraćajne trake po smeru, minimalno dve dvosmerne biciklističke staze, kao i minimalno dva trotoara za dvosmerno kretanje pešaka. Planirane saobraćajnice ne prelaze preko postojećeg odbrambenog nasipa, već paralelno sa njim. 
 
U delu mosta koji prelazi preko rukavca Dunava koji je vodi u planiranu marinu, most ne bi trebalo da ima stubove ili bi morao da ima maksimalno jedan stup. Na mestu ukrštanja planiranog mosta sa nasipom Novi Sad – Begeč, zbog izmenjene konfiguracije terena u odnosu na planirano stanje, dozvoljava se da stubovi mosta budu postavljeni na rastojanju manjem od 10 metara u odnosu na nasip. U ovom slučaju je potrebno proveriti uticaj konstrukcije na stabilnost nasipa.
 
Deo planiranog mosta sa bačke strane prelazi iznad nasipa prve odbrambene linije od poplava, što je bio uzrok mnogih pitanja, ali i žalbi građana i aktivista tokom poslednjih godina od kad se priča o mostu pokrenula u javnosti. U planu se navodi da se postojeća odbrambena linija zadržava, uz mogućnost nadogradnje. 
 
Tekst u kom se navodi svi detalji u vezi sa ovim projektom možete da pročitate na OVOM LINKU.
 
Šta kažu novosadske arhitekte
 
Niz primedbi podnelo je i Društvo arhitekata Novog Sada. Osim njih, primedbe komisiji podneli su i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, Ekološki front Novi Sad, Centar za razvoj demokratskog društva Europolis, nevladina organizacija Svet i Dunav, Udruženje rekreativnih ribolovaca "Šodroš-Dunava", i sve možete da ih pročitate na OVOM LINKU.
 
Kada je u pitanju DaNS, prva primedba odnosi se na planirani vijadukt. U Nacrtu se navodi da je prostor na kojem bi se nalazio vijadukt u najvećem delu neizgrađen, kao i da je čitavom dužinom Bulevara Evrope do poslednje raskrsnice, iznad površinskih saobraćajnica, planirana mostovska konstrukcija. U Nacrtu stoji i to da se očekuje da će se zbog izgradnje potpuno novih saobraćajnica i mosta povećati i koncentracija izduvnih gasova, a automobili bi mogli da se kreću 80 kilometara na čas. 

    
 
Arhitekte navode da je vijadukt potpuno neopravdan, kao i da se nigde u tekstu Nacrta ne obrazlaže zbog čega je on uopšte predviđen, niti šta opravdava njegovu izgradnju i dužinu koja znatno poskupljuje čitav projekat. Ukazuju na to da je vijadukt sporan jer smanjuje kvalitet života stanovnika već sada gusto naseljenog Bulevara Evrope. 
 
"U tom smislu je neistinita tvrdnja da je obuhvaćeni prostor plana neizgrađen, jer granice plana bukvalno idu građevinskim linijama stambenih zgrada. Nedopustivo je da Plan bude slep na ljude na čiji bi se kvalitet života drastično smanjio izgradnjom vijadukta za motorna vozila direktno ispred i iznad njihovih prozora, posebno imajći u vidu da Nacrt na nekoliko mesta najavljuje povećanje obima saobraćaja povezivanjem državnih puteva najvišeg reda upravo ovim projektom. Autori Nacrta se ne obaziru na stanovnike ni kada su utvrdili da će ispred njihovih stanova biti izgrađena gradska magistrala na vijaduktu sa dozvoljenom brzinom od 80km/h, da će biti povećana koncentracija izduvnih gasova, da je takav objekat povrediva tačka i meta u slučaju ratnog napada. Autori Nacrta traže preveliku žrtvu od stanovnika duž Bulevara Evrope, a bez obrazloženja zbog čega je vijadukt uopšte potreban na tom mestu", poručuju arhitekte.
 
Njihov je predlog da se iz Plana izbaci vijadukt i da se novi most na novosadskoj strani direktno spusti do tla na najbližem mogućem rastojanju nakon prelaska nasipa. Time bi se izbegla degradacija gradskog prostora i kvaliteta života građana. Smisao njihovog predloga je smanjenje kapaciteta za motorni saobraćaj, navodeći da je vreme da Novi Sad, sa 70 godina zakašnjenja, promeni saobraćajnu paradigmu i da prestane da radi na povećanju obima motornog saobraćaja. 
 
Druga primedba odnosi se na drumski karakter mosta. Arhitekte navode da "izgradnja komotnog puta za privatni automobilski saobraćaj ne omogućava efikasno i bezbedno odvijanje saobraćaja, već upravo suprotno. Povećanje brzine vozila smanjuje bezbednost, a povećanje kapaciteta za motorni saobraćaj smanjuje šanse za uspostavljanje efikasnog javnog prevoza u vidu buduće tramvajske mreže."
 
Dodaju da pristupni vijadukt mostu ne sme da blokira mogućnost uvođenja tramvaja na bulevarima koji se ulivaju u kružni tok. Predlažu da se Planom predvidi mogućnost uvođenja tramvaja preko mosta i da se svi saobraćajni objekti prema tome i dimenzionišu, kako ne bismo dobili most neupotrebljiv za glavni vid javnog prevoza u budućnosti grada. Ukoliko Plan koji se sada razmatra ne može da rešava takvo pitanje, predlažu da ono bude obuhvaćeno javnom raspravom o Generalnom urbanističkom planu grada, a da se donošenje Plana za novi most zaustavi dok se ne usvoji novi GUP.
 
 
Pristup Ribarskom ostrvu
 
Jedna od primedbi arhitekata odnosi se i na pristup Ribarskom ostrvu. Planom je predviđeno povezivanje Ribarskog ostrva i Brodogradilišta sa gradom, u vidu penjanja svog saobraćaja na mostovsku konstrukciju i potom silaska sa nje kako bi se izbegao saobraćaj preko nasipa. Kako bi se ovakav predlog realizovao, Planom je predviđena izgradnja dva para pristupnih rampi mostu sa obe strane nasipa.
 
"Smatramo da bi četiri ovakve rampe delovale mnogo napadnije na prostor i predstavljale veću fizičku, vizuelnu i ekološku barijeru, kao i barijeru poplavnom talasu u slučaju stogodišnjih voda, nego kad bi se ostavilo postojeće rešenje povezanosti Ribarskog ostrva sa gradom preko jedne kolovozne trake na tlu. Predlažemo da se Planom predvidi saobraćajnica od jedne kolovozne trake koja bi povezivala Ribarsko ostrvo sa gradom i prelazila preko nasipa, koja bi išla po tlu paralelno sa trasom novog mosta, sa njegove istočne strane, a da se 4 rampe za pristup mostu sa obe strane nasipa stoga izbace iz Plana. Ovo rešenje bi bilo privremeno dok se u javnoj raspravi o novom GUP-u ne reši pitanje budućnosti Ribarskog ostrva i Brodogradilišta, kao i režim pristupa njima."
 
... i još primedbi
 
Arhitekte traže da se kroz Plan uspostavi obaveza raspisivanja javnog arhitektonskog konkursa za novi most. Kroz Nacrt se postavljaju velika očekivanja od mosta u smislu njegovog izgleda i uloge u identitetu grada, a ukoliko se izuzme obavezni arhitektonski konkurs, ne postoje mehanizmi da se zahtevi ispune, pogotovo ako se do projekta mosta dolazi kroz javnu nabavku. 
 
"Posebno apsurdno može da ispadne rešenje hortikuluralne dekoracije mosta koja se predlaže u Nacrtu. Ukoliko zaista postoji namera da se zelenilom povežu dve obale Dunava preko mosta, onda se ne radi o dekoraciji nego o suštinskom pojasu zelenila koje zauzima određenu širinu na mostu, što se mora posebno ispitati kroz arhitektonski konkurs. Stavljanje ovakvog zahteva na saksije sa cvećem koje vise na banderama mogu samo dovesti do karikaturnog kič rešenja i tu se ne radi ni o kakvom 'jedinstvenom primeru na teriotriji grada' nego o odsustvu planerske i upravljačke imaginacije", poručuju u DaNS-u.
 
 
 (Primer dobre prakse: Konkursno rešenje mosta preko Dunava, koji odgovara na sve tražene zahteve; Galvani hid, Budimpešta)
 
Društvo arhitekata Novog Sada predlaže i da se umesto donošenja ovog plana kojim se predviđa povezivanje delova grada mostom, ispita i mogućnost izgradnje tunela na toj trasi kao alternative. To za njih ima smisla posebno u domenu potreba odbrane od ratnog razaranja, pogotovo u kontekstu bolnog iskustva gubitka svih mostova i mukotrpnog procesa obnove. 
 
"Predlažemo da se u ovu svrhu pristupi izradi studije izvodljivosti tunela na ovoj trasi, kojom bi se moglo konačno proceniti koliko bi ovaj poduhvat bio zaista skuplji u odnosu na Planom predviđeni most sa svim svojim predimenzionisam pristupnim saobraćajnicama u stambenim zonama", dodaju arhitekte.
 
Kako se navodi u Planu, na mestu ukrštanja planiranog mosta sa nasipom Novi Sad - Begeč, zbog izmenjene konfiguracije terena u odnosu na planirano stanje, dozvoljava se da stubovi mosta budu postavljeni na rastojanju manjem od 10 metara u odnosu na nožicu nasipa. Društvo arhitekata Novog Sada traži da se jasno obrazloži na koji način ovakav plan nije u koliziji sa Zakonom o vodama, kako bi javnosti bilo jasno da li je ovakav izuzetak uopšte predviđen Zakonom.
 
Kao konačni predlog, Društvo arhitekata Novog Sada traži da se donošenje ovog Plana generalne regualcije suspenduje do usvajanja novog GUP-a Novog Sada. Njihove primedbe u celosti pogledajte na OVOM LINKU.

Sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati i pristigle primedbe na ovaj Nacrt urbanističkog plana, održaće se u četvrtak, 15. aprila.

Podrži 021

021 je pokrenuo svoj gift shop - Shopins.rs, a kupovinom nekog od artikala direktno podržavate rad naše redakcije. Svaki vaš doprinos, ma kako bio velik ili mali, dragocen je. Jer pravo novinarstvo vredi.

 • Ml

  15.06.2021 21:08
  Pravda za Kamenicu
  A šta je sa žrtvom stanovnika Kamenice? Kamenica je več previše zagušena, svi stanovnici naselja koja dolaze iza nje, prolaze kroz centar i idu na Most slobode. Već je postalo nemoguće, a biće sve gore! Most nam je preko potreban.
 • /

  17.04.2021 10:39
  /
  a biciklisti se ne bune na jos vise smoga zbog ovoga
 • Boba

  16.04.2021 21:56
  Obilaznica
  Šta da kažu stanovnici bul. Kneza Miloša kroz koji danonoćno prolazi kompletan tranzitni saobraćaj. Ljudi moji to je strašno. Šleper za šleperom ne može se disati ni živeti. Obilaznice oko Novog Sada su na prvom mestu. Rasteretite grad

Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.

Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.

Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.

Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.

Napiši komentar


Preostalo 1500 karaktera

* Ova polja su obavezna

Ostalo iz kategorije Novi Sad - Vesti