Detaljna analiza biciklističkog saobraćaja u Novom Sadu: Dobro, ali može bolje

Novi Sad je grad sa najvećom dužinom izgrađenih biciklističkih staza na lokalnim i državnim putevima u Srbiji, sa svojih 103 kilometra.
Detaljna analiza biciklističkog saobraćaja u Novom Sadu: Dobro, ali može bolje
Foto: 021.rs

Ispred je Beograda, koji ima izgrađen 101 kilometar, a na trećem mestu je Subotica sa 37 kilometara biciklističkih staza na lokalnim i državnim putevima.

Kako pokazuje upravo objavljen izveštaj Državne revizorske institucije, Sombor se nalazi na četvrtom mestu sa 28 kilometra. Gradovi u kojima biciklističke staze ne postoje su Pirot, Valjevo, Bor, Prokuplje i Smederevo.

Ukratko:
 • Novi Sad ima najviše kilometara biciklističkih staza u Srbiji
 • Biciklisti čine osam odsto svih poginulih u saobraćajnim nesrećama u Srbiji
 • Državni organi ne planiraju, ne ulažu u staze i ne kontrolišu niže nivoe vlasti
 • Čelnici Novog Sada mahom zadovoljni stanjem biciklističke infrastrukture
Kako je u analizi zaključila DRI, Novi Sad je na prvom mestu u Srbiji i po dužini izgrađenih biciklističkih staza uz državne puteve, gde ima 38 kilometara i daleko je ispred drugoplasiranog Zrenjanina, koji ima 21,2 kilometara staza uz državne puteve. 
 
 
Izveštaj DRI o reviziji svrsishodnosti poslovanja na unapređenju biciklističkog saobraćaja pokazuje značajne i brojne probleme u rukovođenju biciklističkom infrastrukturom u Srbiji, nedostatak kontrole upravljanja i nedovoljnu saradnju nadležnih organa, što sve rezultira povećanom opasnošću za bicikliste u saobraćaju.
 
I gradovi koji su vodeći po ulaganju u biciklističku infrastrukturu, poput Novog Sada, imaju svoje probleme, pa tako DRI konstatuje da u Novom Sadu faktički ne postoji upravljač putevima, što znači da manjkaju i druge procedure koje su zakonom obavezujuće.
 
DRI konstatuje da je bicikl optimalan, brz i najjednostavniji način putovanja za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u gradskoj sredini do pet kilometara.
 
Iako je izgradnja biciklističkih staza uz državni put kroz svako naselje obavezujuća za jedinice lokalne samouprave, do sada je na teritoriji Srbije ukupno izgrađeno 184 kilometara, što iznosi svega šest odsto dužine državnih puteva. Beograd i Novi Sad izgradili su približno po 100 kilometara biciklističke infrastrukture, ali to je tek trećina predviđena njihovim planskim dokumentima.
 
Biciklistički saobraćaj u Srbiji je najviše zastupljen na teritoriji Vojvodine, gde je bicikl praktično prevozno sredstvo. U ostalim delovima Srbije bicikl je mahom sredstvo za rekreaciju, konstatuje DRI na osnovu raspoloživih podataka.
 
Preduzeće "Putevi Srbije" nije planiralo izgradnju biciklističkih staza na državnim putevima u periodu koji je gledao revizor, što je 2019-2021. godine. To za posledicu može imati izostanak uslova za poboljšanje bezbednosti biciklista kao učesnika u saobraćaju, konstatuje DRI.
 
Pritom, na nivou Srbije ne postoji jedinstveni rukovodeći dokument koji se, u smislu saobraćajne politike, sveobuhvatno bavi principima biciklističkog saobraćaja, daje smernice za njegov razvoj ili postavlja konkretne ciljeve - a da postoji ogromna potreba da se unapredi biciklistički saobraćaj pokazuju i (poražavajući) zvanični podaci.
 
Naime, biciklisti čine oko osam odsto svih poginulih osoba u saobraćajnim nesrećama - iako su procentualno najmanje zastupljeni u saobraćaju. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u periodu od 2016. do 2020. godine u Srbiji je u saobraćajnim nesrećama poginulo 250 biciklista, dok je njih 7.429 povređeno. U 2021. godini poginulo je 48 biciklista, što je za oko 17 odsto više u odnosu na 2020. godinu i predstavlja zabrinjavajući podatak.
 
Situacija u saobraćaju loša
 
Prema mišljenju Agencije za bezbednost saobraćaja, saobraćaj i ulaganje u isti mahom se fokusira na ugađanje vozačima automobila i drugih motornih vozila, dok su ostali učesnici u saobraćaju u drugom planu. 
 
Biciklisti su, navode u Agenciji, često prinuđeni da se kreću kolovozom, gde ih vozači motornih vozila tretiraju kao "ometače" saobraćaja, a ne kao sastavni deo saobraćajnog sistema.
 
S obzirom na to da je, prema dostupnim podacima, u periodu 2018-2020. oko 66 odsto poginulih biciklista stradalo u nekom naseljenom mestu, dok je oko 59 odsto poginulih biciklista stradalo na državnim putevima prvog i drugog reda, DRI je tražila od Ministarstva saobraćaja i "Puteva Srbije" objašnjenje - šta su glavni uzroci ovih saobraćajnih nezgoda?
 
Predstavnici Ministarstva i "Puteva Srbije" su naveli da na državnim putevima van naselja biciklisti koriste istu saobraćajnu površinu sa motornim vozilima, što ugrožava njihovu bezbednost. Glavni uzroci nezgoda u kojima učestvuju biciklisti su njihova nedovoljna uočljivost i nedovoljno razvijena biciklistička infrastruktura, ali i nedostatak svesti i obuka za učesnike u saobraćaju.
 
U saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile na teritoriji Novog Sada u periodu 2019-2021. godine ukupno je stradalo 10 biciklista i to: u 2019. i 2020. godini po četvoro i u 2021. godini dvoje. Četvoro biciklista je stradalo u nesrećama koje su se dogodile na prolasku državnog puta kroz naselje i to troje u 2020. i jedan u 2021. godini.
 
Svi poginuli biciklisti su stariji od 50 godina, a prosečna starost stradalih iznosi 64 godine.
 
U istom periodu, teške telesne povrede zadobilo je ukupno 122 biciklista.
 
 
Uprkos ovoj statistici, predstavnici Grada postojeće stanje u oblasti biciklističkog saobraćaja opisali su kao zadovoljavajuće. Dodaju da su, u cilju veće bezbednosti biciklista, uveli "zone 30" i zone usporenog saobraćaja u pojedinim ulicama, a uvedena je i mogućnost kretanja bicikala u suprotnom smeru u jednosmernim ulicama u kojima je to moguće. 
 
Na teritoriji Grada Novog Sada postoji 40 blokova ulica i bulevara u kojima su uvedene "zone 30" i zone usporenog saobraćaja. 
 
Jednosmerne ulice u Novom Sadu u kojima je uvedena mogućnost kretanja bicikala u suprotnom smeru su: Nikolajevska ulica, Šafarikova ulica, Đorđa Rajkovića, Tekelijina ulica, Bele njive, Lukijana Mušickog, Vladike Platona, Stevana Branovačkog, Polita Desančića, Ilije Vučetića, Jovana Boškovića, Vase Pelagića, Pavla Simića, Sutjeska ulica, Kozaračka ulica i Vatroslava Jagića.
 
Jedan od većih nedostataka je i održavanje biciklističkih staza u zimskim uslovima jer, suprotno očekivanjima, nije precizno definisano ko je zadužen za uklanjanje snega i leda sa staza.
 
 
Uklanjanje snega i leda u zimskim uslovima sa biciklističkih staza je, prema navodima predstavnika Grada, potrebno predvideti odgovarajućim programom, a takođe je potrebno definisati koje gradsko preduzeće treba da bude nadležno za ovu aktivnost.
 
Prema zvaničnim podacima, glavni uzroci saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali biciklisti na teritoriji Grada u periodu 2019-2021. godine su: neustupanje prvenstva prolaza definisanog znakom službenog lica, saobraćajnim znakom ili pravilima saobraćaja i propust vozača koji se odnosi na nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije.
 
Koordinacija nadležnih organa na najvišem nivou u kontroli praćenja bezbednosti na biciklističkim stazama bila je na lošem nivou, što potvrđuje i podatak da Republička inspekcija za državne puteve nije - što joj je posao, kontrolisala stanje na lokalnom nivou. Posledica se ogleda u činjenici da biciklistička infrastruktura širom Srbije nije izgrađena u planiranom obimu, ali i da nisu sanirani nedostaci u vidu rupa na stazama, pa u Novom Sadu.
 
"Uputili smo zahtev Gradu Novom Sadu da nam dostavi zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru od strane Gradske uprave za inspekcijske poslove, u oblasti kontrole puteva na teritoriji Grada Novog Sada, u pogledu izgradnje i održavanja dodatnih elemenata puta (biciklističkih staza), odnosno provere bezbednosti biciklističke infrastrukture u periodu 2019-2021. godine. Prema dostavljenim podacima, upućeno je ukupno 12 dopisa o potrebi da se izvrši popravka oštećenih delova biciklističkih staza na više lokacija, u 2020. godini - 13, a u 2021. godini pet dopisa", navodi se u izveštaju revizora.
 
Ko upravlja putevima u Novom Sadu?
 
 
Iako će većina pretpostaviti da o novosadskim putevima brine JKP "Put", Grad Novi Sad formalno i zakonski nema upravljača putevima, odnosno preduzeće koje obavlja isključivo delatnost upravljanja javnim putevima. Naime, ukoliko preduzeće obavlja samo pojedine poslove iz oblasti upravljanja javnim putevima, ne smatra se upravljačem u smislu Zakona o javnim putevima.
 
Predstavnici Grada su revizoru naveli da je Novi Sad u postupku određivanja upravljača opštinskih puteva i ulica, ali da tačan rok okončanja postupka nije poznat. Smatraju da nepostojanje upravljača opštinskih puteva i ulica delimično utiče na stanje biciklističke infrastrukture jer poslove upravljača puta, što se tiče izgradnje i održavanja biciklističkih staza i traka, već obavlja Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, odnosno nekadašnji Zavod za izgradnju grada.
 
"Usled navedenog, Grad Novi Sad nema sačinjen godišnji izveštaj o izvršenoj kontroli i oceni stanja opštinskih puteva i ulica na svojoj teritoriji, nije donet srednjoročni plan izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva i godišnji program radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva i ulica, ne postoji evidencija o biciklističkim stazama, nisu rađeni projekti mapiranja rizika, odnosno identifikacije i rangiranja opasnih mesta (crne tačke) na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada Novog Sada, a takođe nisu sprovođene ni nezavisne ocene uticaja puta na nastanak nezgoda sa poginulim biciklistima na teritoriji Grada Novog Sada", zaključak je DRI, koja je bila u poseti čelnicima Grada ovim povodom.
 
U studiji "Unapređenje mobilnosti zasnovane na biciklističkom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada", koju je izradila Gradska uprava za saobraćaj i puteve 2021. godine, između ostalog, navedeno je da bi se učešće biciklističkog saobraćaja izgradnjom biciklističkih staza u dužini od 29,26 kilometara povećalo sa 8,84 odsto (podatak iz Smart plana) na 10,1 odsto.
 
Iako se čini da Novi Sad ulaže velike napore da unapredi biciklistički saobraćaj, ukupna dužina izgrađenih biciklističkih staza značajno je manja od dužine planiranih biciklističkih staza u području GUP-a. Nadležni su revizoru priznali da su sredstva koja Grad može da izdvoji za izgradnju biciklističkih staza ograničena. 
 
"Pored sredstava koja su ograničavajući faktor, potrebno je izraditi i odgovarajuću projektnu dokumentaciju na osnovu koje se pribavljaju odobrenja neophodna za izgradnju biciklističkih staza. U toku revizije utvrdili smo da je, prema dostavljenim podacima predstavnika Grada Novog Sada, izgrađeno približno 103 kilometara biciklističke infrastrukture od planiranih oko 323, od toga je oko 38 kilometara biciklističkih staza izgrađeno uz državne puteve koji prolaze kroz naselja na teritoriji Grada Novog Sada", zaključak je revizije.
 
Najviše je potrebno uložiti na sremskoj strani grada jer, u postojećem stanju, nema izgrađenih biciklističkih staza, konstatuju i čelnici Grada. Revizor i čelnici Grada dotakli su se i teme staza na Mostu slobode, gde Grad rešava problem time što upravo projektuje biciklističke staze.
 
Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije je, prema dostavljenim podacima, kroz Program uređivanja građevinskog zemljišta u periodu 2019-2021. godine izgradila ukupno 11 kilometara novih biciklističkih staza.
 
  
 
Tako je 2019. godine izgrađeno 7,2 kilometra novih biciklističkih staza, 2020. godine 2,4 kilometra novih biciklističkih staza, a 2021. godine izgrađeno je najmanje, odnosno 1,4 kilometra novih biciklističkih staza. Ipak, za rekonstrukciju staza je 2021. godine izdvojeno najviše novca i to nešto više od devet miliona dinara.
Programom uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu planirana je izgradnja novih biciklističkih staza u dužini oko 20 kilometara, kao i izrada tehničke dokumentacije za oko 26 kilometra novih staza.
 
Čelnici Grada pohvalili su se intenzivnim radovima na uklanjanju ivičnjaka na stazama i trotoarima, što je prvobitno i kontinuirano zagovarala Novosadska biciklistička inicijativa.
 
Svi problemi sa neprilagođenim ivičnjacima na biciklističkim stazama su, prema navodima predstavnika Grada Novog Sada, rešeni. Sada se, napominju, prilikom izgradnje novih biciklističkih staza "strogo vodi računa o tome da se na biciklističkim stazama ne postavljaju neprilagođeni ivičnjaci".
 
Ukupan broj držača za bicikle, prema dostavljenim podacima, na teritoriji Grada Novog Sada je 1.547, čiji kapacitet iznosi 3.094 bicikla.
 
Šta dalje?
 
I dok resorno Ministarstvo smatra da bi povećanje kaznene politike doprinelo većoj svesti građana o bezbednosti učesnika u saobraćaju, pa i biciklista, "Putevi Srbije" su stava da bi najbolji efekat imale preventivne mere, odnosno edukacija građana još u školama, pa nadalje. Tek na kraju je kaznena politika, gde smatraju da bi kaznene mere trebalo da se pooštre za nasilničku vožnju i za višestruke prestupnike.
 
DRI je preporučila Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukure da preduzme korake kako bi sve jedinice lokalne samouprave gradile biciklističke staze uz državne puteve kroz naselja, a kako bi bezbednost biciklista kao učesnika u saobraćaju bila veća.
 
"Putevima Srbije" naloženo je da planiraju i gradu staze van naselja na državnim putevima gde postoji značajno učešće biciklista, odnosno tamo gde je evidentirano da postoji više saibraćajnih nezgoda sa biciklistima. 
 
Novom Sadu je naloženo da odredi upravljača opštinskim putevima, ulicama na svojoj teritoriji, kao i da u većem stepenu realizuju aktivnosti predviđene planskim dokumentima.

Podrži 021

021 je pokrenuo svoj gift shop - Shopins.rs, a kupovinom nekog od artikala direktno podržavate rad naše redakcije. Svaki vaš doprinos, ma kako bio velik ili mali, dragocen je. Jer pravo novinarstvo vredi.

 • Tarzan

  11.02.2023 21:48
  Divno je to što je biciklistima dozvoljena vožnja u jednosmernim ulicama u suprotnom smeru a još divnije bi bilo i da im je dozvoljen prolaz i kada je crveno svetlo na semaforu, naravno tamo gde je to moguće.
 • Boris

  11.02.2023 09:25
  Biciklističku stazu vidiš tako što gledaš kuda voziš. Ti znakovi su nepotrebni i beskorisni i služe samo da neko uzme pare.
 • Sara

  10.02.2023 20:34
  Pre ce biti lose ali moze jos gore.

Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.

Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.

Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.

Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.

Napiši komentar


Preostalo 1500 karaktera

* Ova polja su obavezna

Ostalo iz kategorije Novi Sad - Vesti