hrvatska

Hrvatska ukida JMBG

Hrvatska vlada je u skupštinsku proceduru uputila predlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju.