Pošta

Nemačka pošta ukinula telegrame. Stop.

Nemačka pošta ukinula je mogućnost slanja telegrama. Potražnja za servisom starim više od 175 godina je opala, moderna i jeftinija sredstva komunikacije su telegrame učinila suvišnim.