vlast

Kampanja vs vlast

Svako ko želi da bude uspešan na vlasti mora znati da je proces dolaska na vlast upravljanje kvantitetom (populizam je sredstvo u ovoj fazi), a proces uspešnog vladanja je upravljanje kvalitetom (pozitivna selekcija osnova uspeha).