agencija za restituciju

Zemlju vrate crkvi, pa se država žali

Državno pravobranilaštvo (DP) je samo u prva dva meseca ove godine izgubilo 17 sporova pred Upravnim sudom na osnovu tužbi koje su podneli nezadovoljni vraćanjem crkvene imovine, podaci su Agencije za restituciju.