ŽELEZNIČKA STANICA

Kako sprečiti propadanje bisera novosadske Moderne?

Teško je i u širem okruženju naći zdanje železničke stanice kakvo je novosadsko, ali višedecenijska marginalizacija železnice polako ruinira remek delo Imre Farkaša, pa je pred mladim arhitektama da aktiviraju i sačuvaju ovaj biser Moderne.