MMF

MMF odobrio Srbiji stendbaj aranžman

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrio je Srbiji novi stendbaj aranžman u trajanju od 24 meseca, kao podršku dogovorenom ekonomskom programu.