Zelenilo u jednom gradu - šta je važno?

Uređivanje ljudskih naseobina splet je i odraz istorijskih, društvenih i kulturnih uslova.
Zelenilo u jednom gradu - šta je važno?
Foto: 021.rs

Prirodne i klimatske datosti, tradicija i način života u mnogome su uticale na ovaj proces koji se može sagledati tokom vekova. I sam izbor lokaliteta ukazuje na promišljanja o načinu funkcionisanja, ekonomike i prosperiteta daljeg razvoja. Rezultat mnogih uslova je ujedno i traženje najboljih i najlepših prostora za izgradnju manjih i većih naselja.

Uz sve neophodne sadržaje bezbednog i urbanog sadržaja, zelenilo je uvek imalo svoju ulogu sa svojim pozicijama, veličinama i povezanostima sa okolnim vrednim pejzažom. Razuđenost reljefa, prisustvo vodenih površina, obala, vidikovaca, šuma, uz nasleđena jezgra izgrađenosti i posebnosti ambijenata, dalje pružaju najsigurnije oslonce i prijatnosti življenja. 

Gotovo po pravilu, središte zbivanja čine zajednički otvoreni prostori (trg, tržnica i sl.) sa oformljenim parkom, šetalištem, ozelenjenim slobodnim površinama ispred vrednih objekata i sadržaja. Posebnost i lepotu ovakvi prostori dobijaju ako se nalaze u obalnom području.
 
Prostorni razmeštaj zelenih površina, bez obzira na poznate šeme i naučne postavke za svaki grad, svakako su uvek drugačije i najviše su uslovljene geografskim, morfološkim i hidrološkim datostima.
 
Osnove ovih planova zasnivaju se na povezivanju sa okolnim šumskim i zelenim strukturama, na očuvanje postojeće vegetacije, kao i na izučenim fitocenološkim asocijacijama. Osim očekivanog kvalitetnog dugovečnijeg zelenila, jednostavnijih mera negovanja i ekonomskih ulaganja, svakako su i vrednosti očuvanja ukupne, šire autentičnosti pejzaža.   
  • Zelenilo može biti (a i poželjno je) zastupljeno u više raznorodnih gradskih struktura, kao:
  • Zaštitini zeleni pojas oko grada, klizišta, hidro-geoloških područja, nasleđa, rezervata I dr.
  • Javno gradsko zelenilo: parkovi (*standardna definicija – park je zelena površina od pet i više hektara), ulično zelenilo, ozelenjeni trgovi i šetališta
  • Zelenilo zona višeporodičnog stanovanja
  • Zelenilo ostalih namena (obrazovanje, sport, zdravstvo, radne zone i sl.) 
  • Posebne celine: rasadnici, groblja i dr.
  • Zelenilo individualnog stanovanja.
Ukupna vrednost zelenila grada se u mnogome funkcionalno uvećava njihovim povezivanjem u sistem mreže zelenila. 
 
Proučene su i već dobro poznate i naučno dokazane dobrobiti koje vegetacija u gradu obezbeđuje – čist i profiltriran vazduh, smanjenje temperaturnih oscilacija, zaštita od vetrova, insolacije, vlažnost vazduha i tla. Vrlo je važna uloga zelenila u očuvanju površine zemljišnog tla i humusnog sloja. Za navedene efekte izuzetno je važan izbor sadnog otpornog, prilagodljivog materijala i njegove dalje mere nege, naročito u aspektu sve sušnijih klimatskih prilika. 
 
Do skora, naglašenu dekorativnost zelenila smanjiti i nadopuniti racionalnijim zahvatima, popularno nazvanim urbane šume. Isto tako, uređenja samih parkova uređivati oblikovno kao park-šume.
 
Zelena infrastruktura je neophodna komponenta uređenja i funkcionisanja grada koja mora da doprinese zdravijem načinu života sadašnjih gražana, ukupnom biodiverzitetu živog sveta, kao i svesti o potrebama grada u budućnosti.
 
Autorka teksta je pejzažni arhitekta Olga Marinčić.
 
Projekat "Zelene inicijative za zeleni Novi Sad", deo je programa "Snažno zeleno" koji finansira Evropska unija i Fondacija Fridrih Ebert, a koji realizuje Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima i Inženjerima zaštite životne sredine.

Ostalo iz kategorije Novi Sad - Vesti