sloboda medija

Sve veća zastrašivanja novinara

Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila je danas da se situacija po pitanju medijskih sloboda na zapadnom Balkanu ubrzano pogoršava i da postoji sve više zastrašivanja novinara.

Mrak i tišina na Dan slobode medija

Danas se obeležava Svetski dan slobode medija, koji je ustanovljen s ciljem da se podigne svest o značaju medijskih sloboda, i da bi se vlade država podsetile na obavezu da poštuju i omoguće pravo na slobodu izražavanja.