PENZIJA

Prima penziju već 80 godina

Najstariji korisnik starosne penzije u Republici Srpskoj ima 103 godine i porodičnu penziju kao dete sa invaliditetom koristi već 80 godina.