PENZIJA

Veće osnovice za uplatu doprinosa

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je danas da za građane koji sami plaćaju doprinos za penzije od uplate za februar važe nove osnovice osiguranja koje su uvećane za 4,16 odsto.