PENZIJA

Sve manje onih koji traže da idu u penziju

Broj onih koji traže da idu u penziju smanjen je za tri godine za 59.000. Tačnije, 2013. je njih 194.256 predalo radnu knjižicu i zatražilo da ide u penziju, dok se do 31. decembra 2016. Fondu sa istim zahtevom obratilo 135.343 radnika.