PENZIJA

Kako lakše prebroditi odlazak u penziju?

U životu čoveka postoje događaji koji dovode do velikih promena, kao što su na brak, razvod ili zapošljavanje, koji nose sa sobom i procese emocionalnog prilagođavanja na novonastalu situaciju.