anketa

Roditelji učenika će popunjavati upitnike koliko su zadovoljni radom škole

Koliko su roditelji zadovoljni saradnjom sa školom, u kojim oblastima bi mogli da unaprede tu saradnju, da li se organizuju dodatna i dopunska nastava u dovoljnoj meri....Ovo su neka pitanja iz upitnika za roditelje, koji treba da doprinese uspostavljanju bolje saradnje porodice i škole, ali i da posluži obrazovnim ustanovama da unaprede svoj rad.