Fakulteti

"Da se privatni fakulteti izjednače sa državnim"

Pet privatnih univerziteta potpisalo je danas Deklaraciju o unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji i naglasilo "da se do kvalitetnog obrazovanja može doći slobodnom konkurencijom i izjednačavanjem privatnih i državnih univerziteta".

Rasprava o plagijatima se odlaže već šest meseci

Predlog pravilnika o postupku utvrđivanja plagiranja, auto-plagiranja, izmišljanja rezultata i krivotvorenja, kao i novi kodeks profesionalne etike neće se naći na dnevnom redu sednice Senata Univerziteta u Beogradu, iako je to ranije bilo najavljeno.