pravobranilaštvo

Do odštete zbog pada u šaht kroz pregovore sa gradom

Gradsko veće donelo je odluku da postojeća komisija koja je vodila pregovore sa građanima koji su tužili Novi Sad zbog ujeda pasa proširi nadležnost i na pregovore sa onima koji tužbe podnose zbog pada u šahtove i rupe ili zbog toga što su se okliznuli na snegu i ledu.