fejsbuk

Fejsbuk testira Live opciju za sve uređaje

Fejsbuk testira sposobnost svih članova da prenose uživo sa svojih ličnih kompjutera preko veb pretraživača, proširujući tako opciju koja je ranije bila dostupna samo na mobilnim telefonima.