LEKARI

Lekar po zakonu mora da primi svakog pacijenta

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i pravima pacijenata obezbeđuje apsolutnu dostupnost lekara i lečenja, kao i to da niko nema pravo da pacijente vrati iz doma zdravlja ili bolnice ili ih na bilo koji način diskriminiše.

Zašto pojedini lekari neće da obnove licence?

Lekari koji nisu učešćem na stručnim skupovima u prethodnih sedam godina prikupili potreban broj bodova polagali su ispite kako bi obnovili licencu za rad. Od 24.000 lekara koliko je trebalo da obnovi licencu obnovilo ih je skoro 19.000, ali oko 4.500 nije podnelo zahteve.