službena vozila

Ministri mogu službenim kolima u kampanju

Agencija za borbu protiv korupcije neće reagovati zbog činjenice da ministri i drugi državni funkcioneri na skupove u predsedničkoj kampanji odlaze službenim automobilima, navodeći da time ne krše zakon.