SO

I so ima rok trajanja

Da li so, jedna od najčešće korišćenih namirnica, može da se pokvari i da li može da nanese štetu našem zdravlju?