vaspitanje

Ekrani ne mogu da zamene roditeljsku pažnju

Ubrzan način života omogućio je modernoj tehnologiji da se ušunja u sve sfere života s ciljem da omogući što efikasnije i brže rešavanje problema kako bi korisnicima ostalo više vremena za ono što je važno.