gorivo

Inspektori neće otvarati rezervoare građana

Informacija da dve uredbe koje su nedavno stupile na snagu, o kontroli porekla i kvaliteta derivata nafte i biogoriva, neće targetirati fizička već samo pravna lica, obradovaće vozače putničkih vozila u Srbiji.