meso

Italija zabranila "uzgojeno meso"

Italija je zabranila proizvodnju i prodaju uzgojenog mesa, navodeći kao razlog zdravstvene probleme i potrebu da se očuvaju uzgajivači stoke, čak i ako prodaja ovog proizvoda još nije odobrena u EU.