TELEKOM

Šta će biti sa Telekomom?

Tri meseca posle još jedne neuspele prodaje Telekoma, Vlada stavlja znak pitanja na odluku da se ne prihvati jedna od šest pristiglih ponuda koja se, kako je tada rečeno, posebno izdvajala.