Novosadske epohe

A mene čeka "Bela lađa"

Kraj jedne kuće, nekadašnje kafane, za koju se vežu važne reči za Novi Sad, mnogo ljudi prođe svakog dana, nesvesna istorije koju nosi.