eu

Rekordna inflacija u evrozoni

Inflacija je dostigla novi rekord u 19 zemalja koje koriste evro, jer su cene goriva, izazvane ratom u Ukrajini, dodatno opteretile domaćinstva i usporile ekonomski oporavak od posledica pandemije.