banke

Duplo više pritužbi na rad banaka

U prva tri meseca ove godine Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga primio je 714 pritužbi i preuranjenih prigovora na rad banaka i osiguravajućih društava.

Građani se žale na banke i osiguravajuće kuće

Građani Srbije poslali su u prva tri meseca ove godine 714 pritužbi i preuranjenih pritužbi na rad banaka, osiguravajućih kuća i drugih finansijskih institucija Narodnoj banci Srbije, a najviše su se žalili na zloupotrebu platnih kartica nakon gubitka ili krađe, plaćanja preko interneta, provizije i prijavljeno kašnjenje u otplati.

Igre oko nenaplativih potraživanja

Mada se, nakon kraha nekoliko državnih banaka pre pet godina i isplate 1,1 milijarde evra njihovih obaveza iz budžeta, sa državnog vrha čulo da se ovakva situacija ne sme ponoviti, izgleda da se priprema ponovno zavlačenje ruke u džepove poreskih obveznika.

Banke neće devize

Posle drastičnog pada kamata, pojedine banke više ni ne oročavaju devizne depozite građanima.

Evo koliko Srbi godišnje daju bankama

Iako su banke u poslednje dve godine smanjile kamatne stope na dozvoljeni minus, ova vrsta pozajmice i dalje je među najskupljima i drži građane Srbije u začaranom krugu.