banke

Igre oko nenaplativih potraživanja

Mada se, nakon kraha nekoliko državnih banaka pre pet godina i isplate 1,1 milijarde evra njihovih obaveza iz budžeta, sa državnog vrha čulo da se ovakva situacija ne sme ponoviti, izgleda da se priprema ponovno zavlačenje ruke u džepove poreskih obveznika.

Banke neće devize

Posle drastičnog pada kamata, pojedine banke više ni ne oročavaju devizne depozite građanima.

Posledice urušavanja bankarskog sistema

Sve više ljudi u svakodnevnom životu koristi internet kupovinu. Međutim, šta bi se dogodilo kada bi se bankarski sistem iznenada urušio i kada bi milioni ljudi širom sveta ostali bez mogućnosti da pristupe novcu sa svojih računa?