ZAPOŠLJAVANJE

Država doktorima nauka: Prekvalifikujte se da ne čamite na birou

Nove investicije tokom 2016. godine dovele su do smanjenja broja nezaposlenih u Sremskoj Mitrovici za čak 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu, tako da će trenutno 5.884 nezaposlena imati šansu da ove godine dođu do radnog mesta koje će ponuditi novi strani investitori koji najavljuju otvaranje pogona u ovom sremskom gradu.

Ko će sledeće godine imati prednost u nalaženju posla?

Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom, rečeno je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.