Zemljište

Arapi žele 20.000 hektara zemlje u Srbiji

Nemački "Tenis" u vlasništvu Klemensa Tenisa, vlasnik Industrije mesa "Matijević" Petar Matijević, gazda "Delta holdinga" Miroslav Mišković, kompanija "El Dahra" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata...neke su od kompanija koje su do 15. marta poslale svoju ponudu na konkurs za zakup državnih oranica na 30 godina.