deponija

Gde završava opasan medicinski otpad

Na teritoriji Srbije godišnje se proizvede gotovo 10.000 tona medicinskog otpada, od toga svega 2.000 tona se obrađuje na pravi način, a glavni razlog tome je nedostatak novca.