alkohol

Kako alkohol utiče na pojedine organe u telu

Konzumiranje alkohola ostavlja posledice na ljudsko telo. Alkohol je depresant, što znači da usporava reakcije tela na sve moguće načine. Stručnjaci navode da je telu, u proseku, potreban jedan sat da razloži jednu jedinicu alkohola, što može da varira u odnosu na godine, težinu i metabolizam osobe.