advokati

Advokatura - kamen oko vrata sistemu?!

"...Advokatura zapravo predstavlja kamen oko vrata sistema, jer advokati samo prave troškove državi ili protivnoj strani, pošto sudije donose odluke o troškovima bez ikakvog dokaza o stvarnim troškovima zastupanog lica, na šta ih obavezuje čl. 266 ZKP i čl.151 ZPP".